علیا کوچ

کوچینگ والدین چیست؟ | محمدرضا علیا

کوچینگ والدین چیست؟

کوچینگ والدین چیست؟

هدف از مراجعه به کوچینگ والدین چیست؟

در این مقاله خواهید فهمید که کوچینگ والدین چیست و وجود آن چه کاربردی دارد ؟

هدف از مراجعه به کوچینگ والدین، کمک به والدینی است که برای بهبود روابط و کارایی خانواده نیاز به کمک دارند.

کوچ حرفه ای با بهره گیری از آموزش های روانشناختی، راهکار مناسبی برای مسائل و مشکلاتی که در خانواده برای کودکان وجود دارد ارائه میدهد.

کوچینگ والدین یا همان parent coaching  میتواند به والدین و مراقبین کودک در زمینه تکامل و سلامت روانی کودکان، به صورت تلفنی، آنلاین و یا حضوری مشاوره دهد.

در طول این مشاوره، کوچ با بررسی نیازها و بیماری هایی که ممکن است کودک گرفتار آن باشد، راهکارهای روانشناختی ارائه میدهد و هم چنین به تقویت مهارت های ارتباطی کودکان میپردازد.

چرا باید به کوچینگ والدین مراجعه کرد؟

این مراجعه از این جهت صورت میگیرد که بتوانید در خانه ی خود جوی سالم، آرام و به دور از تنش های گوناگون داشته باشید، بتوانید ارتباطی سالم با همه ی اعضای خانواده داشته باشید و احساسات آنها را به خوبی بشناسید.

اگر در رویای داشتن یک زندگی آرام هستید، با کمک کوچ حرفه ای میتوانید این رویا را محقق سازید.

از همین امروز شروع کنید و با بهره گیری از راهکارهایی که برای تربیت فرزندان، کوچینگ والدین در اختیار شما قرار میدهد، روابطی پایدار و صمیمی میان خود و فرزندان تان ایجاد کنید و با اطلاعات کافی به سوالات آنها پاسخ دهید.   

کوچینگ والدین
کوچینگ والدین

یک کوچ والدین(خانواده) میتواند نقاط ضعفی که شاید هیچ گاه متوجه آن نشده باشید را، به شما بشناساند.

اگر شما بتوانید مسائل و مشکلات تان را به خوبی شناسایی کنید، با انگیزه هایی که کوچ مانند یک محرک در وجود شما ایجاد میکند، به خوبی قادر به حل این مسائل خواهید بود و میتوانید آرزوهایی که برای خود و خانواده تان دارید را محقق سازید.

نتایج تاثیرگذار کوچینگ والدین بر خانواده:

1-افزایش حس اطمینان در تصمیم گیری های مربوط به خانواده

2-بهبود روابط فرزندان با والدین

3-برقراری نظم بدون اجبار و زور

4-ایجاد مکانی آرام و به دور از نا امنی برای اعضای خانواده

خروج از نسخه موبایل