کوچینگ - علیا کوچ

کوچینگ مدیران عالی

کوچینگ مدیران عالی

کوچ مدیران عالی

کوچینگ مدیران عالی با بکارگیری یک روش کوچینگ و تغییر دادن روش مدیریتی خود بر عملکرد کارکنان و تیم‌ها میتواند تأثیرگذار باشد.کوچینگ یک روش مدیریتی است؛ یک روش کاملا متفاوت از دستور دادن و کنترل کردن به روش‌های سنتی می‌باشد. واگذاری اختیارات و محول کردن وظایف به دیگران از تفاوت این دو روش می‌باشد.

  • مدیران بیشتر گوش می‌دهند و کمتر سخن می‌گویند.
  • سوالات بیشتر پرسیده می‌شود و دستورات کم.
  • بازخوردهای سازنده و واقع بینانه ارائه می‌دهند و از قضاوت کردن می‌پرهیزند.
کوچ میداران عالی

کوچینگ به معنای خوش رفتاری با دیگران نیست بلکه با محول کردن وظایف و مسئولیت‌ها به دیگران ، آنها را برای انجام وظایف خود تحت فشار گذاشته و همین مسئله باعت رشد و پیشرفت و بهبود عملکرد می‌شود. در کوچینگ مدیران عالی سازمان با داشتن هدف رشد و توسعه فردی و سازمانی و استفاده از مهارت‌های پرسشگری قدرتمند و به چالش کشیدن کارکنان میتواند دیدگاه آن‌ها را به نسبت به مسئله‌ها دیدگاهی همه جانبه و ساده داشته باشند.با بهره‌گیری از مهارت‌های کوچینگ میتوان به راهکارهای بهنری دست یافت. هنر کوچینگ ، در کمک کردن به دیگران تا ساده وآشکار صحبت کرده و ایده‌ها و افکار بیشتری را مدنظر قرار دهند.

مزایای کوچینگ مدیران برای مدیران سازمان‌ها

  • نقاط قوت و نقاط قابل بهبود در مدیران مشخص شود
  • ایجاد راهبرد احرایی همراه با ایجاد مسئولیت پذیری برای کمک به حفظ روند
  • تقویت و فرا گرفتن مهارت‌های ضروری مدیریت
  • تغییر رفتارهای مثبت و پایدار
  • به عنوان مدیر در یادگیری مهارت های کوچ را فرا بگیرد.
  • برنامه ریزی و توسعه حرفه‌ای
  • ایجاد برابری بیشتر بین کار و زندگی
  • گرفتن بازخورد و پشتیبانی مداوم از طریق کوچینگ مدیران
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *