کوچینگ - علیا کوچ

کوچینگ توسعه فردی

کوچینگ توسعه فردی

کوچینگ فردی

چقدر خودت را می‌ شناسی ؟ یا فکر می‌کنی که خودت را نمیشناسی ؟ زمانی خودم را نمی‌شناسیم که شروع به تقلید از دیگران می‌کنیم و احساس بد و عدم اعتماد به نفس را تجربه می‌کنیم. پیش بردن یک زندگی دروغین، دیر یا زود نمایان می‌شود.شما، به دلیل همین تفاوت ها، خاص و یکتا هستید. هیچ اشکالی ندارد که بفهمید قلب شما چه می‌خواهد. هیچ اشکالی ندارد که برای ارتباط برقرار کردن با روح، دنیا را با خود هماهنگ کنید. مطمئن باشید از شناختن فردی که درون است، پشیمان نخواهید شد.

شناخت خود یعنی شناختن قدرت و ضعف‌ ، علایق و ترس‌ها، خواسته ها و آرزوهاست ؛ یعنی با خصوصیات ذاتی، تحمل‌ها و محدودیت هایتان آشنا شوید. شناختن خودتان یعنی هدف زندگی تان را بشناسید.فکر می‌کنید چقدر خودتان را می شناسید؟در این مقاله با 4 راه آشنا می‌شویم تا بتواتیم خود را بیشتر و بهتر بشناسیم. آماده هستید؟

کوچینگ فردی چیست؟

کوچینگ فردی زیر مجموعه کوچینگ زندگی یا لایف کوچینگ است. روشی گفت و گو بر پایه علوم روانشناسی است که هدف آن کمک به توانمندسازی شخص و کمک برای شکوفایی استعدادها است.

اساس کوچینگ فردی بر خودآگاهی و خودباوری دلالت دارد. از تاثیر خودباوری و خودآگاهی فرد است که زندگی را متحول و خود را از آن چه هست و به آن چه که می‌خواهد برسد تبدیل می‌کند. کوچینگ تحول فردی به پشتوانه کوچینگ و دانش روانشناسی به شخص کمک می‌کند تا به شجاعتی دست پیدا کند که تصمیم‌های بزرگ برای خودش بگیرد و بعدهای شخصیتش را متحول و تغییر دهد.

کوچیگ توسعه فردی - علیا کوچ
کوچیگ توسعه فردی - علیا کوچ

کوچ شخصی کیست ؟

کوچ شخصی به فردی گفته می‌شود که دارای مدرک روانشناسی و دوره‌های کوچینگ را سپری کرده است و مدارک تاییدیه بین المللی داشته و به صورت تخصصی بر روی کوچینگ توسعه فردی مطالعه و فعالیت انجام داده باشد. این تعریف صرفا جهت صلاحیت کوچ شخصی را نشان می‌دهد. در یک تعریف عامیانه اینگونه می‌توان توصیف کرد: کوچ شخصی با تکیه بر مهارت‌ها و دانش خود و گفت و گو با اشخاص و به چالش کشاندنشان علاوه بر ایجاد خودآگاهی و خودباوری در فرد با ایجاد انگیزه، آن‌ها را در مسیر صحیح برای رسیدن به هدف‌ها و رفع مشکل ها قرار می‌دهد.

کوچ توسعه فردی چه کاری را انجام می‌دهد؟

مربی تحول فردی در فرایند کوچینگ فردی به فرد کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت خویش، استعدادها و توانایی‌ها و ترس‌ها و موانع قرارگرفته در برابر رشد خویشتن را شناسایی کند. کوچ در این فرایند تنها نقش راهنما و تسهیلگر را داشته و این خود فرد است که اهداف و راه‌حل مشکلات خویش را میابد.

کوچیگ توسعه فردی - علیا کوچ
کوچیگ توسعه فردی - علیا کوچ

مزایای کوچینگ تحول فردی :

 • بالا رفتن اعتمادبه‌نفس و احیای عزت‌نفس
 • رسیدن به خودآگاهی
 • رهایی از گذشته و امیدوار شدن به آینده روشن
 • شناخت راه‌حل مشکلات و موانع
 • شناخت دقیق اهداف فردی
 • رسیدن به تفکر مثبت نسبت به خود و شرایط پیرامون
 • شناخت و شکوفایی حداکثری استعدادها
 • دریافت پشتیبانی و تشویق برای رسیدن به اهداف فردی
 • توانایی کنترل و دفع افکار منفی‌ای که فرد را از رسیدن به اهدافش باز می‌دارد
 • دریافت انگیزه برای حرکت به سمت اهداف و شکست مشکلات
 • رهایی از سردرگمی‌های شخصی
 • افزایش اشتیاق و میل به زندگی