علیا کوچ

کوچینگ شغلی

کوچینگ مسیر شغلی

کوچینگ مسیر شغلی

کوچینگ مسیر شغلی چیست و چه تاثیری دارد؟

برای همه واضح است که اشتغال وضع خوبی ندارد چه کسی که شغل ندارد یا در شغلی که رویایش است قرار نگرفته.

همۀ کُوچ‌های مسیر شغلی،  ممکن است آموزش لازم را ندیده‌ باشند و یا تجربه و تخصص کافی را نداشته باشند زیرا، مفهوم و تعریف این حرفه و تخصص در میان کُوچ‌های آموزش دیده و تأیید شده متفاوت است.

به‌طورکلی، «کوچینگ مسیر شغلی» را میتوان یک رویکرد راه حل – محور دانست که مناسب افرادیست که میخواهند بدانند چگونه میتوانند به اهداف شغلی خود دست یابند. این در صورتیست که ، «مشاوره» فرآیند – محور بوده و در جستجوی آن است که چه مسائل شخصیتی و روانشناختی فرد را از رسیدن به رویاهایش باز میدارد.

اما هستۀ اصلی در فرایند کوچینگِ مسیر شغلی این است که به افراد کمک کند تا خود را آگاهانه تر بشناسند و موقعیت های حرفه ای خود را بهتر و واقع بینانه تر ارزیابی کنند.

برداشت‌های اشتباه متداول درباره کوچینگ مسیر شغلی کدامند؟

  • اول،اینکه برای داشتن یک مسیر شغلی کارآمد تنها چیزی که نیاز است داشتن رزومه بی نقص است
  • دوم اینکه وظیفه کوچ شغلی پیدا کردن شغل خوب برایتان است.
  • همچنین این دیدگاه اشتباه نیز وجود دارد که با شرکت در یک جلسه کوچینگ شغلی، همه مشکلات حل خواهد شد.

در حالیکه 8 تا 10 جلسه طول میکشد تا مراجع در فرایند جلسات کوچینگ، بتواند مهارت های کلیدی را کسب کند.

کوچینگ مسیر شغلی

از همیاری و همراهی یک کوچ مسیر شغلی چه انتظاراتی میتوان داشت؟

مراجعین این انتظار را دارند که در روند جلسات کوچینگ امکان دستیابی به اعتماد به نفس شغلی، افزایش بینش و آگاهی، تشویق و پشتیبانی برای شان فراهم شود. همچنین، باید در رابطه کوچینگ این امکان را داشته باشند که احساس آرامش کنند. زیرا جستجوی مسیر شغلی باعث ایجاد اضطراب، ترس و آسیب پذیری فرد میشود.

ابزار های ارزیابی زیادی وجود دارد که کوچ ها میتوانند در فرایند کوچینگ مسیر شغلی از آنها برای کمک به مراجعین خود استفاده کنند همچون آزمون های رفتارشناسی، فهرست علاقه مندی، تعیین نقاط قوت و تمرین های مرور موفقیت که نشان میدهد افراد به چه چیزی بیشتر از همه افتخارمیکنند. و نیز پرسشنامه ترجیحات شغلی که نشان میدهد چه نوع کار یا محیط کاری برای فرد مناسب است.

کوچینگ مسیر شغلی در کدام نقطه از زندگی حرفه‌ای یک میتواند سودمند باشد؟

در عین اینکه میتوان گفت کوچینگ مسیر شغلی در هر نقطه ای از مسیر حرفه ای یک شخص مفید باشد اما یک کوچینگ اصولی در سالهای ابتدایی دانشگاه یا بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی، موقعیت خوبی در اختیار افراد قرار میدهد، هم برای آماده سازی رزومه عالی و یافتن مسیر شغلی مناسب و هم برخورداری ازطرز فکر و ذهنیتی که کمک کند بداند مسیر شغلی امروزه به اندازه نسل قبلی مستقیم نیست.

خروج از نسخه موبایل