کوچینگ - علیا کوچ

کوچینگ، مشاوره نیست | محمدرضا علیا

کوچینگ، مشاوره نیست | محمدرضا علیا
                                                         

کوچینگ، مشاوره نیست و تفاوت هایی باهم دارند که به آن میپردازیم.

 درست است که این موارد ویژگی های مشترکی با هم دارند اما در این مقاله قرار است به تفاوت کوچینگ با مشاوره و تدریس بپردازیم تا آن ها را با هم به اشتباه نگیریم.

تعریفی از کوچینگ:

تمرکز روی اشخاص و اندیشه‌هایشان

در واقع عقیده مندیم که اشخاص پاسخ به پرسش‌هایی که در سر دارند را می‌دانند؛ در اینجا نقش کوچینگ کمک کردن به شخص برای آزادسازی پتانسیلش بدون نیاز به داشتن دانش تخصصی در مورد موضوع مطرح است.

شخص کوچ متخصص و شخصیت از پیش تعیین شده‌ای نیست؛ زیرا هر کس می‌تواند نگرش کوچینگی را مورد استفاده قرار دهد.

از جمله مهارت‌های اولیه کوچینگ گوش کردن و پرسشگری توانا است. هنر کوچ پرسیدن پرسش‌های بجا و مفید است تا با کمک گرفتن از آن، شخص بتواند راهکاری برای مشکلاتش پیدا کند.

درواقع کوچ نقشش این است که همراه شخص باشد؛ او کسی است که شما را در راه پاسخ دادن به خود و مسائل درونیتان یاری می‌کند. کوچ با پرسیدن سوال مناسب شخص را به تفکر در رابطه با جواب درست تشویق می‌کند.

ادامه مقاله کوچینگ، مشاوره نیست:

کوچ چه کمکی به فرد میکند؟

به فرد کمک می‌کند تا قدرت حل مسئله‌اش افزایش پیدا کند.

به او کمک می‌کند تا عجله‌ای نداشته باشد و از ریشه مسئله را حل کند.

دانش و توانایی شخص افزایش میابد.

تعریفی از مشاوره:

شخص مشاور با استفاده از علم و ازمایش‌ها مشکلات فرد رجوع کننده را منشأیابی می‌کند و با استفاده از آن‌ها به فرد کمک می‌کند تا به سدها و مشکلاتش که ریشه آن در گذشته بوده تسلط یابد و بر آن چیره شود. نتایج نهایی آن رو در زندگی او قابل مشاهده است .

مشاوره به جهت درمان است و فوکوس آن روی گذشته شخص است و ریشه آن مشکلات درونی یا بیرونی است.

مشاور تلاش می‌کند سوال‌های مناسب بپرسد تا با توجه به آن‌ها جواب درستی به شما دهد. اون کارشناسی است که با موشکافی و تحلیل خود از موقعیت جواب درست را به شما می‌دهد.

مشاور برای چه زمانی مناسب است؟

برای زمانی مناسب است که هدف شخص توانمندکردن خود نیست.

شخص زمان لازم برای حل کردن مشکل را ندارد.

مسائلی که وجود داشته باشد که شخص شناخت و مهارت کافی رو نداشته باشد.

شخص انرژی و شکیبایی لازم را برای فکر کردن و پیدا کردن راه حل ندارد.

به طور کلی اگر هدف شما رسیدن به قله کوهی باشد، مشاور استعاره از شخصی است شما را از پایین کوه راهنمایی می‌کند و کوچ استعاره از شخصی است که در طول مسیر با شما همراه است.

کوچینگ فردی
کوچینگ فردی

نتیجه گیری:

در این مقاله به تفاوت کوچینگ و مشاوره پرداختیم و به طور کلی مشاوره پاسخ به سوال “چرا؟” و کوچینگ پاسخ به سوال “چگونه؟” ؛ تمرکز کوچینگ روی زمان “حال” و مشاوره “گذشته” است.

نیت و هدف کوچینگ “بهتر شدن مهارت‌ها و پشرفت قابلیت‌ها و توانمندی شخص” است؛ اما نیت و هدف مشاوره “چیره شدن روی مشکلات روان و فهمیدن خویش” است.