کوچینگ - علیا کوچ

چگونه میتوان اعتماد به نفس خود را تقویت کرد؟ | محمدرضا علیا

چگونه میتوان اعتماد به نفس خود را تقویت کرد؟ | محمدرضا علیا

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه میتوان اعتماد به نفس خود را تقویت کرد؟

پیش از آنکه به بیان راه های تقویت اعتماد به نفس بپردازیم، ابتدا به تعریفی از آن میپردازیم.

اینکه باور درستی در ذهنتان از مهارت های خود داشته باشید را میتوان به مفهوم اعتماد به نفس دانست، به این معنا که باور کنید توانایی انجام آن کار را دارید.

هر انسانی ممکن است در یک زمینه اعتماد به نفس کافی را نداشته باشد و نیاز به تقویت اعتماد به نفس داشته باشد.

البته به نظر من درواقع مفهوم بهتر اعتماد به نفس، اعتماد به خداوند است و ایمان داشته باشید که او به شما کمک میکند.درواقع ریشه اصلی اعتماد به نفس، اعتماد به خداوند است.

نشانه های پایین بودن اعتماد به نفس:

1-تمایل به دور ماندن از جمع و عدم حضور در جمع

2-آرام صحبت کردن و ترس در هنگام صحبت

3-نگرانی از جهت انتقاد کردن از دیگران

4-احساس ترس در هنگام انجام کارها

5-خود را با افرادی مقایسه میکنید که اعتماد به نفس بالاتری دارند

افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند چگونه اند؟

1-به خود اطمینان دارند

2-در زندگی خود ریسک میکنند

3-در گذشته یا آینده نیستند، تنها در زمان حال زندگی میکنند

4-مرتب در پی یاد گرفتن مطالب جدیدند

5-بدون نگرانی از دیگران تعریف میکنند

اعتماد به نفس
اعتماد به نفس

چگونه میتوان اعتماد به نفس خود را تقویت کرد؟

1-به توانایی های خود باور داشته باشید:

بپذیرید که شما هم میتوانید به یک فرد با اعتماد به نفس تبدیل شوید، با این پذیرش خواهید دید که چقدر در این زمینه قدرتمند هستید.

2-با اطمینان و با اقتدار صحبت کنید:

تمام افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند، با صدای واضح و با اقتدار صحبت میکنند، به گونه ای اگر شما مخاطب این افراد باشید و بخواهند مطلبی را به شما منتقل کنند، کاملا به اطمینان خاطر میرسید.

3-رسیدگی به ظاهر و پوشش مناسب:

هنگامی که یک فرد خوش لباس و به اصطلاح خوشتیپ را میبینید، اولین چیزی که به ذهنتان میرسد این است که چقدر فرد با اعتماد به نفس و متشخصی است.

در مقابل این موضوع، هنگامی که لباسی را که دوست ندارید، به اجبار میپوشید، تا مدت ها حس بدی در وجودتان ایجاد میشود.

 

4-فکر کردن به موفقیت هایی که در گذشته داشته اید:

یادآوری موفقیت هایی که در گذشته کسب کرده اید، حتی اگر خیلی بزرگ نباشند، میتواند به شما یادآور شود که بازهم میتوانید موفق شوید و حتی بیشتر از گذشته موفقیت کسب کنید و این توانایی را دارید.

5-دوری از منطقه ی امن ذهنی:

گاهی هم باید در زندگی ریسک کنید، ماندن در منطقه ی امن و طبق عادت های روزمره جلو رفتن، شاید در ظاهر به شما آرامش دهد اما اگر قصد انجام کار تازه ای را داشته باشید، ذهن شما مانع انجام این کار میشود.

درحالی که برای رسیدن به موفقیت و داشتن اعتماد به نفس، باید از این منطقه ی امن خارج شوید.

6-ورزش کنید:

به راحتی با ورزش کردن میتوانید به افزایش اعتماد به نفستان کمک کنید و از طرفی این باور در شما ایجاد میشود که میتوانید کاری را به طور پیوسته ادامه دهید.

7-دوری از افراد منفی نگر:

افرادی که مرتبا جمله ی نمیتوانی را در گوش شما زمزمه میکنند، به تدریج بر شما تاثیر میگذارند و موجب از بین رفتن اعتماد به نفس شما میشوند.

8-نه گفتن:

شما باید در مقابل خواسته هایی که مانع موفقیت شما میشوند، نه بگویید و برای خودتان بیشتر اهمیت قائل شوید و از این طریق به اعتماد به نفستان نیز کمک خواهید کرد.