کوچینگ - علیا کوچ

هدف مناسب، چه هدفیست؟

هدف مناسب، چه هدفیست؟

مولفه‌های یک هدف مناسب

انگیزاننده و شور آفرین :

هدف شما باید انرژی بخش، مثبت و دارای بار انگیزشی باشد. در هدفتان از کلمات منفی و ناامید کننده استفاده نشده باشد. مثلا نگویید می خواهم وزنم را کاهش دهم، بگویید میخواهم به تناسب اندام برسم. یا نگویید نمیخواهم افسرده باشم بگویید میخواهم بانشاط زندگی کنم و …

هدف
هوشمند -Smart

هوشمندانه و Smart :

اهداف شما نباید کلی و غیرقابل اندازه گیری باشند. بلکه باید مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و به هنگام باشند. یا به عبارت دیگر اسمارت باشند.

مکتوب بودن :

شما باید اهداف خودتان را بنویسید و آنها را از افکار قابل فراموش شدن به قوانین مکتوب تبدیل کنید. با این کار می توانید مدام به دفتر اهدافتان سر بزینید و متوجه باشید که در مسیر اهدافتان حرکت می کنید یا در حال دور شدن از آنها هستید.

مکتوب
نقشه راه

داشتن نقشه راه برای هدف :

برای اهداف خودتان نقشه راه تعریف کنید و بدانید چگونه می توانید به آنها دست پیدا کنید. در حال حاضر در چه نقطه ای قرار دارید و برای رسیدن به نقطه مطلوب چه ابزار و چه تغییرات و چه مقدار زمان نیاز دارید.  تمام این موارد را به عنوان نقشه راه مکتوب کنید.

وفاداری به اهداف :

به اهداف خود وفادار باشید. یعنی اینکه اگر در طول مسیر حرکت به سمت هدف، برای شما موانعی به وجود آمد و یا قسمتی از برنامه شما اجرایی نشد و یا به هر دلیلی از مسیر حرکت به سوی هدف خارج شدید؛ اهداف خود را رها نکنید. به دنبال رفع موانع و رسیدن به آن باشید و برای رسیدن به هدف جدی و کوشا باشید.

وفاداری یه اهداف
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *