“موفقیت فردی برایان تریسی”

موفقیت فردی
نویسنده:برایان تریسی
مترجم: ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی

کتاب موفقیت فردی از مجموعه کتابخانه موفقیت برایان تریسی، شامل 21 ایده است که با به‌ کارگیری آ‌ن‌ها می‌توانید الزامات کلیدی موفقیت را در خود ایجاد کنید و همزمان بر کاستی‌هایی غلبه می‌کنید که شما را از ادامه‌ی راه بازمی‌دارد.
هر کاری که در روز انجام می‌دهید، هر تصمیمی که می‌گیرید، هر اقدامی که انجام می‌دهید یا نمی‌دهید، در طول زمان انباشته می‌شود و در نهایت به شکل موفقیت یا شکست، نمود می‌یابد. این کتاب بر مبنای قانون تجمیع نوشته شده است که هر تلاشی را مهم می‌داند! استفاده‌ی دائمی از این ایده‌ها سریع‌تر از آنچه تصور کنید به موفقیتی بزرگ منجر خواهد شد.