کوچینگ - علیا کوچ

دنیای واقعی و دنیای مطلوب

دنیای واقعی و دنیای مطلوب

دنیای واقعی و دنیای مطلوب

ما انسان‌ها دو دنیا داریم ؛ دنیای واقعی که در آن زندگی می‌کنیم و دنیای مطلوبی که در آن آرزوها و افکار ما قرار دارد. مفهوم دنیای واقعی، همین فضایی که با خوبی ها و بدی‌ها می‌گذرانیم می‌باشد. اما دنیای دیگری وجود دارد که از چیزهایی که دوستشان داریم و برای ما ارزشمند هست تشکیل شده است. ما همیشه در حال مقایسه دنیای مطلوب و دنیای واقعی خود هستیم. هرگونه ناسازگاری بین این دو وجود داشته باشد، میتواند ما را ناراحت کند. این ناراحتی اولیه طبیعی است و اگر همین ناراحتی ها و ناخشنودها نبود، بشر هیچگاه به فکر حل مسئله و بهبود اوضاع نمی‌افتاد. چیزی که در این بین مهم است نحوه برخورد ما با تضاد بین این دو دنیاست.  

فاصله بین دنیای واقعی و دنیای مطلوب

فاصله بین این دو دنیای واقعی و مطلوب همیشه وجود داشته و خواهد داشت. تلاش ما در زندگی پر کردن این فاصله است. همین که وقتی انسان تلاش می‌کند و به سمت دنیای آرمانی خود حرکت می‌کند این حرکت باعث می‌شود که خوشحال باشد. اما انسان‌هایی که تلاش نمی‌کنند یا تلاششان غیر اصولی است، بیشتر از دیگران در معرض ناراحتی و ناخرسندی هستند.

دنیای واقعی و دنیای مطلوب

برای بهبود حال این انسان‌ها دو راه وجود دارد :

  • اصلاح تلاش‌ها : بسیاری از شکست‌های ما بخاطر عادت‌هایی است که داریم و فراموش کردیم که امتحان راه‌هایی که قبلا آزموده‌ایم سبب می‌شود که به نتایج تکراری برسیم باید در این راه شجاع و ریسک پذیر باشیم.
  • اصلاح دنیای مطلوب : ممکن است که بنای دنیای مطلوب ما ایده‌آل‌گرایانه باشد. بنابراین بهتر است آن را بازنگری کنیم و از بعضی مطلوب های دست نیافتنی چشم بپوشیم. با این کار، مهم ترین چیزی که به خود هدیه داده ایم ، رضایت بیشتر از زندگی است.

نکته‌‌ی مهمی که در نظریه انتخاب وجود دارد این است که تو نمی توانی دیگران را تغییر دهی، تو فقط می توانی به آنها اطلاعات بدهی و آنها هم می توانند انتخاب کنند. اگر دوست دارید کسی، کار یا رویکردی را دنبال کند که بدان تمایل دارید، روش های تحمیلی هرگز میسر نخواهند شد. حتی در بسیاری از اوقات، تشویق هم تا جایی کارساز است که ادامه داشته باشد و مدتی بعد از تشویق، اثر آن نیز از بین خواهد رفت.

بنابراین، درست است که دنیای مطلوب شما، فقط متعلق به شماست ولی معنی اش این نیست که فقط خودتان در آن بچرخید بلکه بنا بر موقعیت و نیاز می توانید بخشی از آن را به اشتراک بزارید.

 دنیای مطلوب، لازمه روابط خوب است.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *