کوچینگ - علیا کوچ

درخواست جلسه کوچینگ​

درخواست جلسه کوچینگ

مربیگری کسب و کار یا کوچینگ کارآفرینی یکی از انواع کوچینگ است. در جلسه کوچینگ ، مربی به مراجعه کننده خود که ممکن است یک کارآفرین یا یک شرکت باشد کمک می‌کند تا به اهداف کسب‌وکاری خود برسد. کوچینگ کسب و کار یا Business Coaching شاخه‌ای است که در آن مربی، مالکان کسب و کارها را در بخش‌های مختلف فروش، مدیریت، رهبری، ساخت تیم، برنامه‌ریزی، بازاریـابی، تولید و … به کمک تکنیک‌ها، تجارب اختصاصی و ابزارهای حرفه‌ایِ خود هدایت می‌کند.

درخواست جلسه کوچینگ​

بیزینس کوچینگ چگونه به رشد کسب و کار شما کمک می کند؟

  1. در مرحله اول مربی با تجزیه و تحلیل کسب و کار شما نیازمندی ها و مشکلات آنرا شناسایی می کند.
  2. مربی به شما کمک می کند که هدفگذاری درستی برای کسب و کارتان انجام دهید.
  3. مربی به شما کمک می کند که برنامه ریزی دقیقی برای رسیدن به اهدافتان انجام دهید.
  4. مربی در زمان اجرا در کنار شما هست و به شما کمک می کند که سریعتر، آسانتر و ارزانتر به اهداف تعیین شده برسید.

در خواست جلسه کوچینگ

کوچینگ فردی

کوچینگ سازمانی