کوچینگ - علیا کوچ

تکنیک ۱۲ مرحله ای هدف گذاری به سبک برایان تریسی | محمدرضا علیا

راه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف به روش برایان تریسی

 • دراین مرحله خواهید خواند:
 • راه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف
 • روش شناخت درخواست های قلبی و مقصد حقیقی خود
 • اثر نوشتن هدف ها و ارتباط آن با ضمیر نا خودآگاه
 • نحوه تعیین مهلت برای اهداف و آشنایی با کار شکنی ها ضمیر نا خودآگاه
 • به کاربردن قانون ۲۰-۸۰ برای از میان بردن بازدارنده ها و کمبودها
 • روش تشکیل و تعیین اولویت فهرست قدم های موردنیاز برای دست یافتن به هدف ها
 • راه حل اساسی  مدیریت زمان برای بر پا داشتن انضباط شخصی
 • روش تجسم درونی و کاربرد توانایی تجسم برای اثر گذاری بر ضمیر نا خود آگاه

احساس شادمانی کامل و ژرف زمانی در ما ایجاد می شود که حس کنیم به سمت هدف خاص خود حرکت می کنیم و در حال کسب آن هستیم .

راه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف

ما آدم ها به شکل غریزی موجوداتی مبتنی بر هدف می باشیم . آفرینش ما طوری است که مرتبا در امتداد دست یابی به هدف های خودمان کوشش می کنیم. ما بطور پیوسته در پی دست یافتن به هدف هایی که برای ما دارای اهمیت هستند در حرکت هستیم.

زمانی که به یکی از هدف های خودمان می رسیم خوشنودی ما از رسیدن به یک هدف  خود به خود این اشتیاق را در ما ایجاد می کند که  به هدف جدیدی فکر کنیم .

تعیین هدف یکی از برترین اصول دستیابی به توفیق است. عموما اهدافی داریم و عمیقا دوست داریم به آنها برسیم اما این را در نظر بگیریم که صرفا تعیین هدف ضمانتی برای  به حقیقت پیوستن آن آرزو وهدف نیست. جمله ای مشهوروجود دارد که  بیان می کند :

وقتی که تخیلات ذهنی خودرا می نویسیم به هدف مبدل می شود .اگر این مقصد خود را به قدم های اندک قسمت کنیم به طرح مبدل خواهد شد و هنگامی که پایبند به ، به کاربستن طرح و برنامه بشویم ،آرزوی  ما به حقیقت خواهد پیوست .

راه های خروج از منطقه ی امن
راه های خروج از منطقه امن

کم و بیش باید بگوییم تعیین نکردن هدف وطرح مشخص باعث می شود نتوانیم به مقصود بزرگی در زندگی برسیم. اما این پرسش مطرح می شود که تعیین هدف بنیادین چگونه است؟ در حقیقت پاسخ این پرسش را باید ازاشخاصی بپرسید که زندگی خود را به بررسی و مطالعه در این مورد یعنی دانش مدیریت کردن زمان و تعیین هدف گذرانده اند.

دربین همه برایان تریسی مسلما در علم مدیریت زمان و تعیین هدف بسیار متبحر است چون نزدیک به پنجاه سال از عمر خودرا به بررسی و مطالعه در این مورد گذرانده است .

. در مطلب زیر  یکی از سمینارهای اینترنتی شگرف این مدرس را مطالعه می کنیم و همه نکته های این سمیناراینترنتی را به دقت بررسی خواهیم کرد.

اگر کسی برای پیروزیش قبل ازآن محیا نشود، هنگامی که مجال بزرگ فرا می رسد مانند کم خرد ها به تصور در می آید .

احتمالا این را شنیده اید که : شانس هنگامی به وجود می آید که توانمندی و مجال با هم اتفاق بیفتند . شما تنها هنگامی قادر خواهید بود که  از هر مجالی  استفاده کنید که برای موفقیت خود مهیا باشید.

یادگرفتن مبادی تعیین هدف شما را قادر می کند که قابلیت مورد نیاز را برای بهره بردن از موقعیت ها در زندگانی خودتان پدید آورید. البته توانمندی به صورت خودکار، موقعیت ها را مانند مغناطیس به سمت شما می کشد .

اگر شما هم دوست دارید که توانایی مورد نیاز را در خود ایجاد کنید و خود را برای توفیقات بزرگ مستعد کنید پس راه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف که در این مطلب بیان شده است را تماما و گام به گام انجام دهید.

راه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف ، با اهمیت ترین راه کاربرای توفیق در زندگی است.

گام نخست از راه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف :

مصمم باشید و بدانید که  در هر بخش از حیات خود به چه چیزی مشتاق هستید؟

 

این امر بی درنگ شما را از ۸۰ تا ۹۰ درصد مستثنا می کند . با اهمیت ترین واژه ای که من دردانش موفقیت یافتم “روشن بودن” است. افراد موفق به طورصریح و قطعی می دانند که چه می خواهند . طی آزمایشات و پژوهش ها، برمن مبرهن است که هر چه درمورد خواسته های خود اطمینان و صراحت بیشتری داشته باشید، مقصود دلخواه در زمان کوتاه تری به زندگی شما می آید، و مراجع مورد نیاز برای دست یافتن به آن را پیدا خواهید کرد.

برای مشخص کردن این که به درستی چه خواسته ای دارید، راهی هست که “آرمانی ساختن”  خوانده می شود . یعنی شما نخست باید در فکرخود زندگی مطلوب خود را آرمانی و بی عیب و بی کم و کاست بپندارید .زندگی خودرادر چهار عرصه عمده تماما آرمانی در نظر بگیرید .

 • میزان عایدی
 • خانواده
 • سلامتی
 • دارایی خالص

نخست باید ترس ها و کمبود هایی را که در فکرخود به وجود آورده اید را نپذیرید و فراموش کنید .ترس از این که به مقصود خوددست پیدا نکنید امری است که ما آن را پذیرش کمبودهای شخصی می نامیم .پذیرش کمبود های فردی یک بازدارنده فکری است و حقیقی نمی باشند .

برای اینکه بتوانید عقاید محصورکننده خودرا کنار بگذارید نخست پرسش های زیر را برای خود مطرح کنید :

اگر من هیچ مانعی نداشتم چه هدف هایی را برای خودم بر می گزیدم ؟

اگر بتوانم زندگی بی عیب را ایجاد کنم آن زندگی به چه صورت می باشد؟

اگر پول برای من مشکلی نباشد چه خواسته ای را دنبال می کنم ؟

 

یک راه کار برای تعیین خواسته های  حقیقی و شناختن هدف قلبی شما هست که راه کاری خیلی دقیق و موثق است. در این راه کارشما باید سه خواسته ای را که از اعماق وجود دوست دارید به آن برسید در زمانی کوتاه تر از 30 ثانیه بر روی کاغذ بیاورید بی آن که به آن بیندیشید .

در حقیقت می بایست قبل از آن که فکر شما مجال داشته باشد که خواسته هارا واکاوی کند ، آن ها را بنویسید .

این کار چرا باید قبل از 30 ثانیه اجرا شود ؟ چون دراین صورت فکر ما این مجال را پیدا می کند که به هدف ها  و آرزوهای قلبی ما  نسبت های گوناگونی بدهد مثل اینکه : هدف و آرزوی عقلانی ، غیرعقلانی،قابل وصول ، غیر قابل وصول ، امکان پذیر، محال، با ارزش، اندک،کوچک و بزرگ و یا عناوین گوناگون دیگر

در حقیقت این عنوان ها برگرفته از همان عقاید محصور کننده ذهن ما می باشد و اگر در دام این عقاید محصورکننده وارد شویم، در همان قدم نخست توقف خواهیم کرد ویا

خواسته ای را برای خود انتخاب می کنیم که هدف قلبی و آرزوهای حقیقی ما برچسب هایی مثل محال،بی اهمیت و … زده باشدو در نهایت ما را از برگزیدن آن هدف به عنوان خواسته واقعی مان باز دارد.

هم اکنون سه نمونه از با اهمیت ترین خواسته های خود رادرزندگی بر روی کاغذ بیاورید

هر موردی که بلا درنگ بر روی کاغذ آورده اید بیان کننده آنچه است که حقیقتا در زندگی خود خواستارید .

پاسخ هایی که در این 30 ثانیه نوشته اید خیلی صحیح تر از زمانی است که چند ساعت برای نوشتن آن زمان صرف کنید.

دومین گام از راه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف :

همه خواسته ها و آرزوهای خود را باید بنویسید.

 

هنگامی که خواسته های خود را روشن وصریح برروی کاغذ می آورید آنها یک توانایی از خود در فکر شما به وجود می آورند . زیراهنگامی که اقدام به نوشتن می کنید ، یک پیوند غیر قابل باور میان فکر و دست ایجاد می شود .

هرگاه خواسته ای را بر روی کاغذ می آورید، شما با چیزی  به نام “چرخه فعالیت عصب ها” مواجه خواهید شد . توانایی تخیل تان، شنیداری تان و تحرک تان را به کار می اندازید . هرچیزی که شما به رشته تحریر در می آورید، بی واسطه در ضمیر نا خودآگاهتان طرح ریزی خواهد شد و ضمیر نا خود آگاه در طی 24 ساعت شبانه روز درمورد آن کار خواهد کرد  . که این مساله بسیار مهم است .

هدف های شما باید “روشن” ، “ویژه” با  “مشخصات دقیق”باشند و بتوان آن هارا اندازه گرفت . البرت انشیتن می گوید: هدف های شما باید بسیار روشن باشند. به صورتی که یک بچه ۶ ساله به روشنی آن را دریابد . و قادر به بیان کردن آن برای یک کودک ۶ ساله دیگر باشد .

به همین علت شما نباید هیچ گاه بگوییدکه خواسته های من این است که شادمان،دولتمند، و مشهور باشم . یا با فردی شریف دیدار داشته باشم . این ها خواسته نمی باشند . همه این موارد فقط خیال پردازی محسوب می شوند.

خواسته  باید بر روی کاغذ نوشته شده باشد . و روشن و ویژه باشد تنها ۳ درصد از اشخاص بزرگ سال دنیا هدف های خودرا مکتوب می کنند . و باید بگوییم که سایر اشخاص برای آنها فعالیت می کنند. اشخاصی که با هدف های مکتوب آغاز کرده اند ،۱۰ برابرپیروزتر بوده اند. ودارایی خالص آنها ۱۰ برابر زیادترازسایر اشخاص در طول سال های متمادی بوده است.

سومین گام ازراه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف

در مقابل هریک از هدف های اساسی خودتان مدت و زمان تعیین شده ای را یادداشت کنید .

هریک از این مدت زمان های تعیین شده توسط ضمیر ناخودآگاه شما به عنوان یک نقطه اتکاء در نظر گرفته می شود . به صورت دانسته و نادانسته این فرصت ها شما را مطابق طرح های ذهنی تان برای دست یافتن به خواسته هایتان به پیش می رانند .

پس از آن هر خواسته را به قدم های ریزترقسمت کنید برای هریک از آن قدم ها مدت زمان کمتری در نظر بگیرید . با انجام این کار شما گام به گام و با قدم های کوچک تر به سوی خواسته های بزرگ خود پیش خواهید رفت . 

یقینا ضمیر نا خود آگاهتان برضد شما هم می تواند فعالیت کند . زیرا  هنگامی که یک خواسته بزرگ برای خود در نظر می گیرید طرح ریزی ضمیر نا خودآگاه خودرا به هم می زنید

درنتیجه ضمیر ناخود آگاهتان به شما می گوید : که محال است و می کوشد که به هر نحو شما را پشیمان کند و شما هم به دلیل ترس ازناکامی ، خواسته خود را بر روی کاغذ نمی آورید و مدت زمانی را هم برای آن معین نمی کنید.

مساله  مورد توجه این می باشد که هیچ خواسته ای غیر منطقی نیست. تنها برنامه زمانی غیر منطقی است . همچنین درراه رسیدن به خواسته تان امکان دارد وقایعی به وجود آید که شما پیش بینی نمی کردید و این موجب می شود که در زمان های معیین شده از سوی شما وقفه ایجاد شود . مضطرب نشوید یک زمان معین دیگر در نظر بگیرید و به سراغ کارتان بروید .

چهارمین گام از تکنیک ۱۲ مرحله ای تعیین هدف

بازدارنده هایی که در راه دست یابی به خواسته تان با آن ها مواجه خواهید شد را بشناسید

 

یک اصل قوی به اسم “اصل محدودیت” موجود است که می گوید: همواره یک علت  بازدارنده میان شما و مقصودتان وجود دارد که از شتاب شما در رسیدن به خواسته تان می کاهد .چه موردی مانع پیشرفت شما شده است؟ چه علتی از  سرعت تان کاسته است؟

قانون ۲۰-۸۰ برای کمبود ها کاربرد دارد. مطابق این قانون ۸۰ درصد از عواملی که شما را از دست یابی به اهداف تان باز می دارند در نهاد خودتان است ومربوط به بیرون از شما نمی باشند.

 

اشخاص معمولی همواره مدعی هستند که دشواری های آنان مسبب بیرونی دارند منتها در واقع عواملی که شما را بازمی دارند برحسب معمول عللی باطنی می باشند که فقط وابسته به شما هستند مانند انضباط فردی و یا عدم تسلط و علم کم ، که قادر هستید تمام این نکات را تصحیح کرده و یا فرا بگیرید .

تنها ۲۰ درصد از عواملی  که شما به مقصودتان دست نمی یابید در خارج از وجود خودتان می باشند در نتیجه همواره می بایست از درون خودتان آغاز کنید .

 

پنجمین گام از راه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف

تمام دانسته ها ، علوم و توانایی های فردی که برای رسیدن به خواسته تان به آن نیاز دارید را معین کنید

 

توانایی های فردی را که بایدگسترش دهید تا در ۱۰ درصد بالاتراز عرصه کاری خودتان باشید را بشناسید و آن ها را بنویسید. با اهمیت ترین  توانایی های مورد نیاز را به شکل فهرست وار یادداشت کنید و پس ازآن توانایی  شماره یک را تعیین کنید.

مساله قابل توجه این است که توانایی که شما بیشترین ضعف را درآن دارید بیشترین اثررا بر اندازه عایدی و موفقیت شما می گذارد.

گسترش و افزایش آن یک توانایی که شما در آن ضعف داریداثر زیادتری  نسبت به هر علت دیگری در ارتقا شما دارد.

 

ششمین گام از راه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف

اشخاصی  که شما را در دست یابی به خواسته هایتان یاری می کنند بشناسید.

 

این را در خاطر داشته باشید که هیچ فردی کارعظیمی را به صورت فردی به انتها نرسانده است. برای پیروزی به یاری افراد بسیاری محتاج هستید. یک فرد مهم در یک دوره زمانی و مکانی معین باعث به وجود آمدن تغییرات و تفاوت های زیادی در زندگی شما می شود.بیشترین موفقیت را در میان مردم افرادی دارند که گروه های بزرگی از افرادی که همدیگر را یاری می کنند را ایجاد کرده اند .

هر چه افراد زیادتری را شناسایی کنید و آنها نیز به روش کارآمدی شما را بشناسند . کم وبیش “در همه قسمت های زندگیتان موفق تر می شوید .

 

هفتمین گام ازراه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف

یک فهرست از همه قدم ها و فعالیت هایی که باید بکنید تا به هدف تان دست پیدا کنید آماده کنید

 

ناپلئون هیل” می گوید :

آنچه که زندگی شما را دستخوش تغییر می کند فهرستی ازقدم هاست.

ما هم در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدیم که اگر چک لیستی از همه کارهایی که از آغازتا پایان باید انجام دهید آماده کنید میزان دست یابی به مقصودتان ۱۰ برابر خواهد شد .

هنری فورد ” می گوید:

هر چیزی می تواند انجام شود اگر به قدم های کوچکی آن را تقسیم کنیم.

شما می توانید بزرگترین دیوار جهان را هر بار فقط با گذاشتن تنها یک آجر درست کنید.

 

نهمین گام از تکنیک ۱۲ مرحله ای تعیین هدف

فهرست مرتب شده براساس اولویت  را از آغازراه  تا پایان کامل شدن مقصودتان ساماندهی و منظم کنید.

 

هنگامی که یک مقصد و طرح بامشخصات جزئی دارید میزان دست یابی به مقصود تان را مساوی بالا می برید یعنی ۱۰۰۰ درصد . یک قانون وجود دارد که بیان می کند هر دقیقه ای که برای تدوین برنامه مصرف می شود،۱۰دقیقه  در به انجام رسیدن هدف پس انداز می شود .

بنابراین برنامه ریزی کنید و افکار خود را روی کاغذ بنویسید و برای هر روز ،هر هفته و هر ماه پیشاپیش برنامه داشته باشید تمام اشخاص موفق پیشاپیش برنامه ریزی می کنند تا بتوانند پیش بینی کنند که در آینده امکان دارد چه رویدادهایی رخ دهد و چه کارهایی را می توانند انجام دهند تا بتوانند آن را مدیریت کنند و یا خطر را رفع کنند برای هر روز ازشب قبل برنامه بریزید.

 

یک فهرست ازهمه فعالیت هایی که باید آن روزانجام دهید قبل از خوابیدن آماده کنید مساله مورد توجه این است که ضمیر نا خودآگاهتان قادراست کل شب را روی آن نکات کار کند و وقتی که صبح از خواب بیدار شوید همه درک وتفکری را که برای چگونگی تکمیل آن موارد مورد نیازاست را دارید.

به یاد داشته باشید هنگامی که دارید برای کارهایتان برنامه می ریزید هرچه برنامه تهیه شده شامل جزئیات بیشتری باشد کار خود را در زمان کم تری به انجام خواهید رساند.

دهمین گام از راه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف

در هر روز فقط بر روی با اهمیت ترین کار همان روز متمرکز شوید این راه حل اداره و تدبیر زمان است.

 

در فازهای قبل شما فهرست تان را کامل کرده اید و همچنین آن را به ترتیب الویت مرتب کرده اید و به درستی آگاه هستید که در طول روز چه فعالیت هایی را باید انجام دهید.

“روشن بودن” و “تمرکز داشتن” راه حل های دست یافتن به موفقیت هستند. روشن بودن” یعنی به درستی معین کنید که درنظر دارید چه کاری را انجام دهید. “تمرکز داشتن” مستلزم این است که وقت خودتان را تماما به انجام با اهمیت ترین کارهایی اختصاص دهید که شما را به سوی مقصودتان به پیش می برند .

یازدهمین گام از راه کار ۱۲ مرحله ای تعیین هدف

به نظم فردی  عادت کنید ، این عظیم ترین و چالشی ترین قدم است.

 

ظاهرا در همه قسمت های زندگی یک ارتباط بی واسطه میان “انضباط فردی” و “موفقیت” وجود دارد. اولین علتی که افرادموفق نیستنداین است که آنها قادرنیستند نظم داشته باشند تا برنامه بریزند  و بعداز آن فعالیت های مشکل  الزامی را انجام دهند .

در نتیجه چگونه می توانیم منظم باشیم؟

شما باید ازفهرست قدم های تعیین الویت شده درفازهای قبل،نخستین و با اهمیت ترین کارخود را معین نمایید و خودتان را ملزم کنید که تا آن کار به پایان نرسیده است کاررا تاپایان دنبال کنید.

 همه ی توجه را بر روی همان کار بگذارید تا موقعی که آن کار 100درصد تمام شود . در مدیریت زمان این امر را بررسی  فقط یک کار می نامیم. و این کار ۵۰۰ درصد نتیجه گیری شما را فزونی می بخشد . این راه حل تکرار و تمرین همه اشخاص برجسته است.

این یکی از قوی ترین تکنیک های تدبیر زمان بندی است. بدین معنی که بایک کار آغاز می کنید تا زمانی که آن کار به طور کامل به پایان برسد. شما هیچ کار دیگری نمی کنید .هنگامی که عادت کنید کارهایتان را به طور کامل اجرا کنید شما ۲ یا ۳ و یا حتی ۵ برابر سایرین دست آورد خواهید داشت.

جالب این است که بزرگ داشتن خوداز بی عیب و نقص به پایان رسیدن کارها به دست می آید . هنگامی که یک کاررا شروع کرده وبه سرانجام می رسانید. در جسم شما اندروفین ترشح خواهد شد . شما حس شادمانی  و پیروز بودن می کنید توان ومحرک های زیادتری کسب می کنید . به پایان رساندن کارها محرک شما می باشد تا کارهای  زیادتری را تماما به پایان برسانید.

چنانچه کاری که انجام می دهید وسیع تر باشد. حس شادمانی بیشتری خواهید داشت و انگیزه زیادتری دارید. از عظیم ترین رازهای موفقیت اشخاص همین علت می باشد .

دوازدهمین گام از راه کار۱۲ مرحله ای تعیین هدف

توانایی مجسم سازی مبتکرانه خودتان را برای رسیدن به هدف های خود به کارگیرید.

 

این پرسش مطرح می شود که برای رسیدن به هدف هایمان چطور مجسم سازی مبتکرانه را تمرین کنیم؟ می بایست در فکرتان یک شکل شفاف و آشکار و مهیج و شامل احساسات از هدف خود ایجاد کنید. به طوری که گویی همین حالا به وقوع پیوسته  است . هدف هایتان را مشاهده کنید که همین حالا به آنها رسیده اید.

مجسم کنید که از به پایان رساندن آن هدف لذت می برید. اگر خواسته شما یک منزل شیک وقشنگ است. تصور کنید در حال حاضر دریک خانه شیک زندگی می کنید

هنگامی که یک تصور ذهنی و احساسات با هم ترکیب شوند. اثر زیادی بر ضمیر ناخودآگاه و فرا آگاه تان دارد. این امرقانون جذب را به کار می اندازد. بنابراین شما اشخاص و اسباب لازم را به سمت زندگی خود می کشید .  تا آن هدف را محقق کنند .

یک شکل همراه با احساسات مثل موج مغناطیسی که بسامدی را از شما می فرستد. تا هر آنچه که مورد نیازاست تا آن شکل به حقیقت بپیوندد را به سوی خود بکشید.

تصور درونی احتمالا  قوی ترین قابلیت باطنی موجود در شما می باشد که شما را یاری می کند تا زودتر از آنچه که فکر می کنید به اهداف تان برسید. وقتی از ترکیب هدف های روشن و آشکار همراه  با تصور درونی و احساسات بهره می برید، شما ضمیر فرا آگاهتان را به کار خواهید انداخت.

پس ضمیر فرا آگاه شما تمام دشواری ها در مدار دست یافتن به هدف تان را برطرف می کند . ضمیر فرا آگاه شما احتمالا قوی ترین قابلیت باطنی می باشد که در اختیارشما است. ضمیر فرا آگاه شما قانون جذب را به کار می اندازد و آغاز می کند به جذب کردن  اشخاص، اسباب و تفکرات و مرجع ها که برای دستیابی به خواسته تان به شما کمک می کنند .

آیا تعیین هدف برای  زندگی مفید است؟

بله هرفردی باید در زندگی خود همواره  هدف تعیین کند. با وجودی که احتمالا در مسیررسیدن به هدف، مسیر آن  هم تغییرکند که این هیچ مساله ای ندارد .

آیا می توان تعیین هدف مالی در سال جدید انجام داد؟

شما قادر هستیدهدف مالی برای خودتان درنظر بگیرید . البته تعیین هدف یا همان هدف در زندگی مربوط به یک حیطه مثلا مالی یا کاری نمی باشد و قادر است در تمام جوانب زندگی موثر باشد .