تنظیم نقشه راه و کسب و کار

نقشه راه و کسب و کار

در کوچینگ سازمانی داشتن و ساختن مستنداتی مانند نقشه راه و کسب و کار​ از اهمیت بسیاری برخوردار است. کسب و کار عموما برای ایجاد دیدگاه منحصر به فرد، ایجاد مسیر رشد و تعریف ارزش‌های شرکت نیازمند یک نقشه راه یا برنامه راهبردی هستند. شروع این فرایند با ایجاد گزارش ماموریت و چشم انداز، بازگو کردن اهداف شرکت و شناخت نقاط قوت و ضعف ، فرصت‌ها شرکت شروع می‌شود.

نقشه-راه-و-کسب-و-کار

تفاوت نقشه راه با طرح کسب و کار

با استفاده از نقشه راه برای آموختن مهارت‌های شخصی و سازمانی یا هر فعالیت دیگری می‌توان مورد استفاده قرار داد. نقشه راه برای هر فعالیتی که احتیاح به پایداری و تکرار دارد ، قابل استفاده بوده و همچنین دارای نتیجه مشخص است.

نقشه راه چیست ؟

نقشه راه نمونه‌اى است كه خدمات را در طول زمان مشخص كرده و اهداف كسب و كار را با استفاده از راه حل‌ها تعريف مى‌كند. نقشه راه ابزارى قدرتمند براى كسب و كار است. به دلیل آنکه ديد بهترى از آينده محصول به ما مى‌دهد و برنامه ريزى جهت رسيدن به اهداف بلند مدت را آسان مى‌كند.

ستون فقرات یک نقشه راه

مى‌خواهيم به کجا برسیم و چه انتظاری از راه اندازى كسب و كار داریم؟

شفاف بودن هدف بسيا مهم است. هرنقشه راه كسب و كار شاخص‌هاى آماری و مالی را دارا می‌باشد. استانداردهاى استخراج آن‌ها مى‌تواند تحقيقات بازار، اعتبار سنجى و يا برآوردهای نوشته شده در کسب و کار باشد.

 
نقشه راه و کسب و کار
چه جایگاهی نسبت به هدف يا انتظار تعيين شده داريم؟

دومین بخش مهم از فراهم آوردن نقشه راه کسب و کار تجزیه شرايط، منابع می‌باشد. کسب و کار شامل اطلاعت متنوع از منابع و موقعیت‌های تأثیرگذار مثل نیازهای سازمان و موقعیت منابع موجود تا رقیب‌ها و … است .

چه برنامه‌اى براى تحقق اهدافمان داريم؟

برنامه ريزى نقشه راه  براى هم جهت كردن منابع با اهدافی كه در نظر گرفته‌ايم. الویت بندی نیازها و چگونگی به کارگیری تا بخش هدف تعببن شده در زمان اشاره شده تحقق يابد.