کوچینگ - علیا کوچ

تفاوت کوچینگ و منتورینگ

تفاوت کوچینگ و منتورینگ

تفاوت کوچیتگ و منتورینگ

به عنوان یک رویکرد جدید کوچینگ در کمک به افراد برای رسیدن به هدف‌ها و حل مشکلات، در میان مردم شناخته شده نمی‌باشد. بسیاری از افراد به دنبال فرق کوچینگ و منتورینگ می‌باشند. در این مقاله تفاوت این دو را برای شما شرح داده و مشاوره و رواندمانی را برای شما بازگو می‌کنیم.

کوچینگ مجموعه عملیات بر مبنای گفت و گو است که با همراهی مراجعه کننده و کوچ شکل می‌گیرد. در این مراحل مراجعه کننده با کمک کوچ توانایی‌ها و استعدادهای خود را باز می‌شناسد. راه حل‌های موثر برای حل مشکلات را کشف و اهداف خود و فرایند رسیدن به آن را شناسایی کرده و انگیزه برای ایجاد تغییرات دلخواه در هر یک از جنبه‌های زندگی یا شغلی را پیدا کند.

کوچینگ در بسیاری از جهت‌ها شباهت‌هایی با منتورینگ و از جهات دیگر شباهت‌هایی به مشاوره روانشناسی دارد. کوچینگ تفاوت‌های بزرگ و اصولی با این رویکردها دارد که نتیجه آن با آنها بسیار متفاوت می‌باشد.

تعریف منتورینگ و تفاوت آن با کوچینگ

طبق تعریف با تعریف گروه بین المللی منتورینگ “فرایندی که در آن تجربه یک شخص به طور مستقیم به فردی دیگر منتقل می‌شود.” همانطور که مشخص است منتور شخصی با تجربیات موفق در یک عرصه است که به شخص دیگر که در همان عرصه با مشکل‌هایی روبه‌رو شده است و تجربه‌های خود را منتقل می‌کند.

کوچینگ بر روی هدف‌های مشخصی کار می‌کند. درحالی که منتورینگ بر پایه توسعه فردی مراجعه کننده شکل گرفته کننده شکل می‌گیرد. ممکن است انتقال تجربه در عرصه‌های مختلفی اتفاق بیفتد. کوچینگ بر زمان حال متمرکز است و قصد بهبود آن را دارد در حالی که منتورینگ بر آینده بهتر متمرکز است.

 

تفاوت کوچینگ و منتورینگ
تفاوت کوچینگ و منتورینگ

تعریف منتورینگ و تفاوت آن با کوچینگ

کوچینگ بیشتر با هدفی مشخص شروع و با رسیدن به هدف به پایان می‌رسد. اما منتورینگ اکثرا پایان مشخصی ندارد و ممکن است به مدت طولانی ادامه میابد. کوچینگ برای بهبود عملکرد و مهارت توسعه فردی می‌باشد اما منتورینگ برای توسعه مهارت‌های فعلی فرد است. در پایان کوچینگ به میزان رسیدن افراد به هدفهایشان مشخص شده و قابل ارزیابی است اما منتورینگ قابل ارزیابی و سنجش نیست.

تفاوت کوچیتگ و منتورینگ

در یک سازمان، برنامه‌های مختلف توسعه کارکنان انجام می‌شود تا سطح عملکرد آنها را بالا ببرد. دو برنامه از این قبیل، مربیگری و منتورینگ هستند. در حالی که کوچینگ فرآیند آموزش و نظارت بر افراد برای عملکرد بهتر است. از سوی دیگر، منتورینگ به فرآیند مشاوره ای اطلاق می شود که برای هدایت و حمایت از یک فرد برای پیشرفت شغلی خود انجام می شود.

 

کوچینگ یک برنامه توسعه مدیریت در حین کار است که بین یک کارمند و مدیر خط مستقیم او برای یک هدف خاص و کوتاه مدت برای بهبود عملکرد و توسعه مهارت ها اتفاق می افتد. برعکس، منتورینگ یک ابتکار توسعه شغلی است که توسط مدیریت انجام می شود، که در آن یک فرد با تجربه، فرد کم تجربه را برای کسب شایستگی برای توسعه حرفه ای راهنمایی و انگیزه می دهد.

این مقاله به شما کمک می کند تا تفاوت های بین مربیگری و منتورینگ را بیاموزید، پس مطالعه کنید.

تفاوت کوچیتگ و منتورینگ

تعریف کوچینگ

کوچینگ یک فرآیند توسعه ظرفیت است که در آن یک فرد یا یک گروه یاد می گیرند که عملکرد خود را از طریق کارگاه ها، سمینارها و سایر فعالیت های مشابه بهبود بخشند. در این فرآیند، متخصصی در اختیار فراگیران قرار می گیرد که ممکن است یک کارمند ارشد یا خارجی باشد که به سازمان آورده شود تا به کارکنان آموزش دهد و عملکرد و سایر رفتارهای شغلی آنها را به منظور افزایش کارایی و شناسایی نیازهای آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. کوچینگ محدود به زمان است و به خوبی برای بهبود بیشتر برنامه ریزی شده است.

شخصی که هدایت یا دستور می دهد به عنوان مربی شناخته می شود در حالی که شخصی که هدایت می شود به عنوان تربیت شونده شناخته می شود. کوچینگ به کشف قابلیت‌های حرفه‌ای یک کارمند، درک نقاط قوت و ضعف، شناخت پتانسیل‌های آنها، ایجاد مهارت‌های کلیدی و غیره کمک می‌کند که برای دستیابی به اهداف سازمانی مفید هستند.

فرآیند کوچینگ به مراحل زیر طبقه بندی می شود:

  • قرارداد
  • ارزیابی
  • بازخورد و برنامه اقدام
  • یادگیری فعال
  • مرور

تعریف منتورینگ

منتورینگ یک فعالیت توسعه انسانی است که در آن شخصی که به عنوان منتور شناخته می شود، دانش و تجربه خوبی دارد و آن را با فرد دیگری به نام منتی که دانش و تخصص کمتری برای پیشرفت شغلی و بهبود خود دارد برای کمک به او به اشتراک می گذارد. احترام، افزایش بهره وری، و غیره. همه چیز در مورد رشد عمومی و رفاه روانی یک فرد است. منتورینگ می تواند توسط فردی خارج از سازمان یا فردی که در داخل سازمان است ارائه شود.

 

این امر تشویق، بینش و مشاوره را برای فرد تحت حمایت برای پیشرفت شغلی وی فراهم می کند. رابطه بین طرفین به عنوان مربیگری در نظر گرفته می شود که یک رابطه غیر رسمی طولانی مدت است. راهنما ممکن است شامل معلم، راهنما، مشاور، میزبان، وغیره باشد. هدف اصلی از منتورینگ، ایجاد ارتباط آشکار و رو در رو بین مربی و فرد تربیت شونده برای کمک به کارمند برای رسیدن به بلوغ و اثربخشی اجتماعی و عاطفی است.

نتیجه

کوچینگ و منتورینگ هر دو نقش حیاتی در توسعه منابع انسانی یک سازمان دارند. همه افراد در مراحل مختلف زندگی خود نیاز به نظارت و حمایت دارند، خواه در مورد عملکرد و کارایی آنها باشد یا شغل و اثربخشی. هدف نهایی این است که توسعه باید وجود داشته باشد وگرنه روحیه خود را از دست می دهند که منجر به کاهش کارایی و اثربخشی آنها می شود. بنابراین، در فواصل زمانی دوره ای، مربیگری و راهنمایی باید به کارکنان یک سازمان ارائه شود که به نفع کارمند و همچنین سازمان باشد.

تفاوت کوچیتگ و منتورینگ