کوچینگ - علیا کوچ

آشنایی با کوچینگ سازمانی + عکس | محمدرضا علیا

آشنایی با کوچینگ سازمانی + عکس | محمدرضا علیا

برای آشنایی بیشتر با کوچینگ سازمانی این مقاله را تا پایان مطالعه کنید.

چطور با وجود شرایط سخت اقتصادی میتوان در کسب و کار خود به موفقیت رسید؟

در هر کسب و کاری تا رسیدن به وضعیت دلخواه، بحران های بسیاری وجود دارد، حتی ممکن است بدلیل شرایط نامساعد اقتصادی تا حد ورشکستگی هم پیش بروند.

برای اینکه بتوانید شرایط بحرانی شرکت یا سازمان خود را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنید، لازم است تا از تجربیات یک کوچ یا مربی سازمانی بهره مند شوید.

هدف اصلی از کوچینگ سازمانی بالا بردن میزان سوددهی، افزایش مهارت های تمامی افراد سازمان و رسیدن به توسعه و موفقیت در سازمان است.

کوچ سازمانی با ترسیم اهداف و ارزش های سازمان و ارائه ی راهکارهای مناسب به مدیران کمک میکند تا به سوی چشم انداز مورد نظر خود حرکت کنند.

نقش کوچینگ سازمانی در موفقیت سازمان ها:

1-بالا بردن سطح مهارت های ارتباطی کارکنان سازمان

2-بالا بردن حس رضایت مندی کارکنان نسبت به سازمان

بسیاری از مدیران موفق برای رسیدن به این دو عامل و در جهت افزایش حس وفاداری در کارکنان و هم چنین بالا بردن انگیزه ذهنی در جهت پیشرفت سازمان از یک کوچ سازمانی مشاوره و همکاری میگیرند.

کوچینگ سازمانی
کوچینگ سازمانی

تاثیر کوچینگ سازمانی در توسعه و پیشرفت سازمان:

یکی از روش های نوین برای انگیزه دهی به کارکنان سازمان، کوچینگ سازمانی است.

وجود مشکلات متعدد در شرکت هایی که با رویکرد های سنتی اداره میشوند، سبب ایجاد حس دلسردی در کارکنان سازمان میشود، به همین دلیل انگیزه ای برای توسعه و پیشرفت اهداف سازمان نخواهند داشت و درنتیجه سوددهی سازمان نیز کاهش میابد و حتی ممکن است برخی از کارکنان شرکت یا سازمان را ترک کنند.

کوچینگ سازمانی چه نقشی در حذف این نارضایتی ها دارد؟

1-در کوچینگ سازمانی، مربی با بهره گیری از روش ها و راهکارهای نوین در مدیریت سازمان، موجب تقویت حس رضایت مندی و وفاداری نسبت به سازمان میشود.

2-براساس تحقیقات به دست آمده وجود یک کوچ توانمند در سازمان ها، موجب افزایش درآمد و افزایش رضایت کارکنان از شرایط کاری شده است و هم چین موجب افزایش سوددهی در زمان کوتاه میشود.

3-با کمک یک کوچ سازمانی، میتوان مهارت های کارکنان سازمان را در حوزه های حرفه ای و ارتباطات اجتماعی تقویت کرد و موجب پیشرفت و توسعه ی سازمان شود.

4-ایجاد تعادل میان زندگی حرفه ای و شخصی کارکنان سازمان و حفظ روحیه ی مثبت در آنها موجب افزایش انگیزه برای توسعه و پیشرفت سازمان میشود.

وظایف کوچ سازمانی:

1-قرار دادن اهداف کلی سازمان در دید مدیران تا بتوانند برای آینده سازمان برنامه مناسبی داشته باشند.

2 –پرداختن به آموزش و پیشرفت مهارت های حرفه ای تمام کارکنان سازمان و این امر موجب افزایش بازدهی مهارت های حرفه ای کارکنان و حرکت به سمت اهداف سازمان میشود

3-برگزاری آموزش های گروهی مهارت های اجتماعی که موجب افزایش همکاری و ارتباط بین مدیران و کارکنان شرکت یا سازمان میشود.