کوچینگ - علیا کوچ

آشنایی با سبک های رهبری | محمدرضا علیا

آشنایی با سبک های رهبری | محمدرضا علیا

سبک رهبری به مفهوم مجموعه رفتارهایی است که یک رهبر در جهت انگیزه دادن و هدایت اعضای یک تیم برای رسیدن به اهداف و انتظارات این تیم به کار میبرد.

شناخت سبک های رهبری از آن جهت حائز اهمیت است که تعیین میکند افرادی که زیر نظر شما کار میکنند، چه دیدگاهی نسبت به شما دارند؟ آیا از دیدگاه کارکنان شما، شما یک مدیر یا رهبر موثر و لایق هستید؟

در ادامه ی مقاله با شش سبک رهبری آشنا میشویم:

1-سبک دموکراتیک:

در این سبک با وجود اینکه در نهایت رهبر برای تیم تصمیم نهایی را میگیرد اما تمامی اعضای تیم حتی کارکنانی که در سطوح پایین تر هستند در این تصمیم گیری شرکت دارند.

2-سبک خودکامه:

این سبک رهبری مشکل آفرین است زیرا در این سبک، رهبر تیم بدون مشورت و پرسیدن نظر اعضای تیم خود، تصمیم گیری میکند و انتظار اطاعت بی چون و چرا از آنها دارد، بنابراین با این شرایط هیچ گاه تعادل و توازن در چنین تیم و سازمانی ایجاد نخواهد شد.

3-سبک آزادی خواه:

در این سبک رهبری قوانین خیلی سختی برای کارکنان وجود ندارد و این سبک در استارتاپ های جوان بسیار به کار میرود.وجود این سبک سبب میشود که کارکنان بدلیل اعتمادی که به آنها میشود و قدرتی که به کارکنان داده میشود، به توانمندی های بالایی دست یابند.

البته این سبک میتواند سبب شود تا توقع شنیدن انتقاد به هیچ وجه در کارکنان وجود نداشته باشد و مانع توسعه این سازمان شود که برای جلوگیری از این مشکل نیازمند بررسی پی در پی وضعیت و شرایط توسط رهبر آزادی خواه است.

4-سبک تحول گرا:

در این سبک تغییرات و توسعه تنها براساس قوانین و آیین نامه های سازمان است.

در سازمان هایی که ذهنیت توسعه و پیشرفت در آنها وجود دارد، بسیار پرطرفدار است زیرا کارکنان را به دیدن توانایی های خود و ارتقای این توانایی ها دعوت میکند، البته رهبران تحول گرا باید حتما از کوچ حرفه ای برای انتقال مسئولیت جدید به کارکنان خود، استفاده کنند.

5-سبک تعاملی:

در این سبک کارکنان در ازای انجام دقیق کارها و وظایف خود، از رهبر تعاملی پاداش های خوبی دریافت میکنند.هنگامی که کارکنان با همراهی مدیر خود، برنامه ای را به خوبی پیش میبرند، پاداشی دریافت میکنند که موجب ایجاد انگیزه در آنها میشود.

از طرفی این پاداش ها میتواند موجب کم کاری کارکنان شود، زیرا نگرانی از جهت مالی برای کارکنان وجود ندارد. بنابراین صرف نظر از پاداش ها، باید توجه ویژه ای به اهداف سازمان ها شود.

6-سبک کوچینگی:

در این سبک تمام تمرکز بر روی نقاط قوت افراد میباشد و در جهت همکاری هرچه بیشتر کارکنان با یکدیگر و موفقیت هرچه بیشتر افراد، تلاش میکنند. در این سبک خبری از اجبار نیست و تنها در جهت ساختن یک تیم قدرتمند و درخشش اعضای تیم، تلاش میشود.

این سبک رهبری موجب تشویق افراد برای پذیرش مسئولیت های جدید و یادگیری از هم کار خود میشود و هم چنین سبب تقویت نقاط قوت آنها میشود.

شما کدام سبک را بیشتر میپسندید؟

کوچینگ
کوچینگ