کوچینگ - علیا کوچ

آشنایی با انواع کوچینگ

آشنایی با انواع کوچینگ

آشنایی با کوچینگ و انواع کوچینگ

کوچینگ به عنوان رویکردی عملی و علمی برای ارتقا سطح زندگی شناخته می‌شود با اینکه ریشه‌های کوچینگ بر مبنای داده اثبات شده علمی ساخته شده است. روش کار مبتنی بر استانداردهایی که از همین داده‌های علمی است. داده هایی که عمدتا در علوم روانشناسی ریشه دارند. یکی از این استانداردها مدل کوچینگ می‌باشد.

مدل کوچ یا کوچینگ چیست ؟

متد یا چهارچوبی است که کوچ بر اساس ساختار آن اقدام به کوچینگ یک فرد می‌کند. این متد برمبنای قدم‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شود که کوچ را از رشد صحیح فرایند کوچینگ مطمئن و او را از گرفتاری در چرخه مکالمه بیهوده با مراجعین دور کند.
مدل کوچینگ برای کوچ این امکان می‌دهد که بتواند با تکیه بر یک روش منطقی و علمی، اهداف و مشکلات مراجعین را بشناسد. همچنین مدل کوچینگ شرایطی را ایجاد می‌کند که کوچ بتواند در این فرایند از تکنیک‌ها استفاده کند.

آشنایی با انواع کوچینگ
آشنایی با انواع کوچینگ

با وجود تنوع مدل‌های کوچینگ، همه بر روی هدف و گام‌های یکسانی متمرکز هستند. این گام‌ها عبارتند از : تعیین هدف ، شناخت وضعیت فعلی ، شناخت امکانات برای دست یابی به هدف ، شناخت موانع احتمالی و طراحی نقشه برای اقدام در جهت دستیابی به اهداف می‌باشد

انوای مدل‌های کوچینگ

مدل کوچینگ Grow , مدل کوچینگOscar , مدل کوچینگClear , مدل کوچینگ Achieve ,مدل کوچینگ steppa , مدل کوچینگ Oskar , مدل کوچینگ Cigar ,مدل کوچینگ Fuel , مدل کوچینگ Solve

این مدل‌های مشهوری می‌باشد و مدل‌های بسیاری وجود دارد که توسط یک کوچ یا شاگردانش ابداع و اجرا می‌شود.

مدل کوچینگ Grow

مشهور ترین مدل کوچینگ در جهان می‌باشد. برای اولین بار در کتاب بازی درونی تنیس به قلم تیموتی گالووی مطرح شد. جان وایت مور بعد از چند سال با استفاده از همین آموزه ها مدل گرو را ابداع کرد. این مدل در کتاب کوچینگ برای عملکرد توسط جان وایت مور به صورت رسمی معرفی شد. مراحل مدل گرو به ترتیب هدف ، واقعیت ، انتخاب ، اقدام است.

مدل کوچینگ Oscar

مدل کوچینگ oscar در سال 2002 توسط دو کوچ بریتانیایی طراحی شد. این مدل به منظور استفاده مدیران برای ارتقا عملکرد کارکنان هم برای خود و هم برای کل مجموعه طرح ریزی شده است.این مدل دارای 5 مرحله که به ترتیب عبارتند از : خروجی ،وضعیت، گزینه ، اقدامات و بازبینی می‌باشد.

آشنایی با انواع کوچینگ
آشنایی با انواع کوچینگ

مدل کوچینگ Clear

این مدل بر خلاف بسیاری از مدل‌های دیگر از روی مدل کوچینگ grow الگوبرداری نکرده و هیچ شباهتی به آن ندارد. مدل Clear در دهه 80 میلادی توسز پیتر هاوکینز طراح ریزی شده است.این مدل دارای 5 مرحله که عبارتند از : توافق، استماع، اکتشاف، اقدام و بازبینی می‌باشد.